Aktualności

23.02.2020 r.

Komunikat organizacyjny GSM piłki ręcznej dziewcząt w Licealiadzie został zamieszczony w odpowiedniej zakładce. 

20.01.2020 r. 

Komunikat organizacyjny GSM w koszykówce chłopców w Licealiadzie został zamieszczony w zakładce.

16.01.2020 r. 

Komuniakty organizacyjne GSM w ministakówce dziewcząt "4" oraz piłki ręcznej chłopców w Igrzyskach Dzieci zostały zamieszczone w odpowiednich zakładkach. 

15.01.2020 r. 

Komunikaty organizacyjne GSM w koszykówce chłopców oraz piłce ręcznej dziewcząt w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej zostały zamieszczone w odpowiednich zakładkach.